Thursday, 10 June 2010

Najib's Lies and the same old stories

Promising a nation with high salaries and yet not doing anything
except to repeat the same old things.

Imagine, increasing salaries through "specialiations". Bloody idiot
that has nothing to do with reality.
Are Malaysian Specialist doctors have more pay than a general
practitioner in Singapore??
Utterly lies indeed.

In fact, more efforts had been made to reduce salaries to make
Malaysia a pariah of the World. Malaysian already has the poorest
region in the whole world and it is sinking deeper and deeper by
repeating the same old practises that had led to this situation.

The answer is simple. Malaysian salaries had been so low because
Malaysian BN government had been pro employers all these while. These
employers don't care about productivity. They only care about short
term profits not realising that by doing this, it will surely impact
their long term profitability and sustainability.

Compare Malaysian employers with Bruneian employers. Who is making
more profits now????
When your consumers are highly paid, your profits surely will go up.
But these consumers are also your workers.

Malaysia had been making excuses about increasing productivity and
innovativity but this had never made Malaysia a high income nation. In
fact, it had made it worst. Indonesia and China are rapidly catching
up while Malaysia is sinking into the abyss.

Why innovation and productivity never contribute towards high income
society? Simple, no matter how innovative you are, if you sell your
products are low prices, you'll never be rich. This is a simple
concept and yet Najib does not see it.

Reason. Lack of Honesty. If you are honest, you'll find ways to solve
the problem. If you are dishonest, you'll find all sorts of excuses.

The MyBrain15 program will turn into Mybraindrain, and the ones who
gain are Singapore and UK, certainly not Malaysia.

With Malaysian BN govenrment disregard for law and workers, I don't
think there is any honestly towards achieving the high income society.
What matters to BN is just its hold on power. Can we blame BN? No.
Blame it on Malaysians.

Have you ever find any Malaysians who want a high salary culture?
None. They only want high salaries for themselves and their kinds.
They only want low prices for goods. Even Najib dare not touch on the
"price of goods" in a high income society.


Teks Ucapan Pembentangan RMKe-10

2010/06/10

Your browser may not support display of this image.

UCAPAN PEMBENTANGAN RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH (RMKe-10)
OLEH PERDANA MENTERI, DATUK SERI NAJIB RAZAK PADA 10 JUN 2010

KE ARAH NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI DAN MAJU

Tuan Yang di-Pertua,

Dengan sukacitanya saya berdiri di Dewan yang mulia ini untuk
mengemukakan satu usul seperti berikut: "Bahawa Dewan ini, menyedari
akan cabaran pertumbuhan ekonomi serta pencapaian sosioekonomi semasa
pelaksanaan Rancangan Malaysia Kesembilan dalam menghadapi
persekitaran global yang begitu mencabar; merestui usaha Kerajaan
untuk terus melaksanakan Misi Nasional dengan disokong oleh Model Baru
Ekonomi sebagai rangka dasar pembangunan bagi mencapai matlamat
Wawasan 2020; meluluskan Rancangan Malaysia Kesepuluh yang akan
dilaksanakan berasaskan hala tuju strategik, program dan peruntukan
yang diperlukan untuk merealisasikan Wawasan 2020 dan membawa negara
ke arah mencapai status negara berpendapatan tinggi dan maju menjelang
tahun 2020 seperti dibentangkan dalam Kertas Perintah CMD.3 Tahun
2010;

Bahawa dalam meluluskan Rancangan Malaysia Kesepuluh, Dewan yang mulia
ini menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya bersatu padu dengan
semangat "1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan" dan
mempunyai iltizam yang teguh bagi melaksanakan tanggungjawab yang
murni untuk menjayakan pelan transformasi ke arah negara berpendapatan
tinggi dan maju, berdaya tahan dan berdaya saing, demi untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat Malaysia."

RANCANGAN KEMAKMURAN EKONOMI DAN KEADILAN SOSIAL

PENDAHULUAN

Tuan Yang Di-Pertua,

3. Alhamdulillah, dipanjatkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa
Ta'ala lantaran izin dan rahmatNya jua, maka pada hari penuh bermakna
ini, 10 Jun 2010 bersamaan 27 Jamadil Akhir 1431, saya akan
membentangkan Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) bagi tempoh 2011
hingga 2015. Rancangan ini adalah amat kritikal bagi meneruskan
kesinambungan prakarsa nasional ke arah merealisasikan Wawasan 2020
menjadi sebuah negara maju dan berpendapatan tinggi.

Tuan Yang di-Pertua,

4. Semenjak mencapai kemerdekaan lebih lima dekad lalu, Malaysia
sebagai sebuah negara majmuk telah meraih kejayaan demi kejayaan yang
menakjubkan. Hakikatnya, ketika banyak pihak sibuk menulis
belasungkawa tentang negara tercinta ini, kita telah berjaya mengesima
ketidakyakinan serta kesinisan mereka.

5. Tidak keterlaluan untuk rakyat Malaysia mendabik dada dan
membuktikan bahawa dengan kepimpinan serta persekitaran yang betul,
pelbagai puncak berjaya ditawan, pelbagai pancang berjaya dicapai dan
pelbagai tembok telah berjaya didaki. Hasilnya, dari sebuah negara
pertanian berpendapatan rendah yang bergantung kepada getah dan bijih
timah, Malaysia hari ini telah muncul menjadi sebuah negara
perindustrian moden berpendapatan sederhana tinggi dengan asas ekonomi
yang mantap.

6. Kejayaan yang digarap ini bukan datang bergolek dalam angan-angan
tanpa perancangan mahupun tanpa usaha, sebaliknya ia hasil gigih
kepimpinan Kerajaan berwawasan dengan sokongan padu rakyat semenjak
merdeka. Dalam hal ini, kita amat terhutang budi kepada kepimpinan
negara dan generasi terdahulu kerana faktanya kita hari ini membuat
lonjakan di atas tapak yang telah mereka bina dengan segala jerih
payah dan pengorbanan begitu besar. Secara sedar ataupun tidak, Dua
Rancangan Malaya, Sembilan Rancangan Malaysia, Tiga Rangka Rancangan
Jangka Panjang serta satu Misi Nasional telah dan sedang dilalui
sehingga kita ke pusingan pada hari ini.

7. Pada titik ini, bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia, saya ingin
merakamkan rasa penghargaan tulus dan ucapan terima kasih tidak
terhingga kepada kelima-lima mantan Perdana Menteri sebermula daripada
Tunku Abdul Rahman Putra sehinggalah Tun Abdul Razak Dato' Hussein,
Tun Hussein Dato' Onn, Tun Mahathir Mohamad dan Tun Abdullah Ahmad
Badawi. Kesemuanya adalah wirawan nasional yang mana jasanya akan
tertulis dan tersepuh dek tinta emas dalam lebaran tawarikh negara.
Kepada yang telah kembali menemui pencipta, kita menadah kedua tangan
memohon doa agar roh mereka dirahmati dan mendapat balasan yang
sewajarnya di sisi Rabbul Jalil.

8. Tidak dapat dinafikan, rehlah negara ini meniti dan menongkah
himpunan peristiwa serta pelbagai saat suka duka. Sejarah yang
dilewati itu wajar dianggap sebagai teladan berguna kepada kita namun
janganlah menjadikan alasan sejarah sebagai sempadan yang memenjarakan
pemikiran. Untuk berjaya, rakyat Malaysia perlu berani berfikir di
luar dari kotak pena'kulan yang lazim. Sehubungan dengan itu,
sekalipun kerajaan menjadikan detik-detik lalu sebagai panduan dan
sempadan, kita tidak boleh terperangkap dengan sindrom penjara sejarah
supaya tidak menyebabkan berlakunya paralisis dari segi tindakan yang
dirancang dan ingin dilaksanakan.

9. Bagi tempoh RMKe-9, ekonomi Malaysia dianggar berkembang pada kadar
4.2 peratus setahun dan pendapatan negara kasar per kapita akan
mencecah 26,420 ringgit atau 8,260 dolar Amerika pada tahun 2010.
Tambahan lagi, ianya dicapai dalam suasana kadar inflasi yang rendah
manakala kadar pengangguran dijangka pada paras 3.6 peratus pada tahun
2010. Defisit fiskal Kerajaan Persekutuan pula diunjur mengecil kepada
5.3 peratus pada tahun ini berbanding 7 peratus kepada KDNK pada tahun
2009.

10. Pelaksanaan program pembasmian kemiskinan untuk golongan sasar
pula telah berjaya mengurangkan kadarnya kepada 3.8 peratus tahun
2009, berbanding 5.7 peratus tahun 2005. Peratusan miskin tegar juga
telah menurun daripada 1.2 peratus kepada 0.7 peratus dalam tempoh
yang sama.

11. Bagi menangani cabaran kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 2008
dan 2009, Kerajaan telah memperkenalkan pula dua pakej rangsangan
ekonomi bernilai 67 bilion ringgit. Dengan izin Allah SWT, ekonomi
negara telah semakin pulih dan mencatatkan pertumbuhan amat
membanggakan pada kadar 10.1 peratus bagi suku pertama 2010. Ini
merupakan kadar pertumbuhan tertinggi sejak 10 tahun yang lalu. Mudah-
mudahan, bagi tahun 2010 ekonomi Malaysia akan kembali cergas dengan
mencatatkan pertumbuhan sebanyak 6 peratus.

Tuan Yang di-Pertua,

12. Di persada global, perjalanan kita ke arah Wawasan 2020 penuh
dengan cabaran getir dan tidak menentu. Hari ini, pentas ekonomi dunia
telah banyak berubah dan Malaysia tidak lagi boleh bergantung kepada
struktur kos yang rendah untuk terus berdaya saing di peringkat
antarabangsa. Arus globalisasi, liberalisasi dan negara-negara seperti
China, India, Brazil, Russia, Timur Tengah dan juga negara-negara
jiran telah mewujudkan persaingan sengit kepada usaha untuk menarik
lebih banyak peluang perdagangan dan pelaburan.

13. Selain daripada faktor persekitaran ekonomi dunia, Malaysia juga
menghadapi pelbagai cabaran domestik dalam usaha melonjakkan
pertumbuhan ekonomi ke tahap yang lebih tinggi, dan pada masa yang
sama bertujuan melaksanakan dasar fiskal yang berhemah. Antara cabaran
utama adalah untuk menyediakan persekitaran pelaburan yang kondusif
dan membentuk gagasan modal insan berkualiti tinggi, bagi membolehkan
anjakan ke tahap nilai ditambah dan produktiviti yang mantap.

Tuan Yang Di-Pertua,

RANCANGAN MALAYSIA KESEPULUH – MELANGKAH KE HADAPAN

14. RMKe-10 telah dirangka dengan pelbagai pendekatan baru dalam
perjalanan menuju ekonomi berpendapatan dan berproduktiviti tinggi
sesuai dengan Model Baru Ekonomi yang diperkenalkan. Dalam rancangan
ini, Pendapatan Negara Kasar per kapita telah disasar untuk meningkat
kepada 38,850 ringgit, atau 12,140 dolar Amerika, pada tahun 2015. Ini
memerlukan KDNK sebenar berkembang pada kadar 6 peratus setahun.
Pertumbuhan akan diterajui oleh sektor perkhidmatan dan pembuatan, di
samping menggiatkan semula sektor pertanian yang bernilai tambah
tinggi serta penyerapan kaedah ICT, bioteknologi serta pelantar
teknologi yang berkaitan.

15. Cabaran besar Rancangan ini adalah untuk memangkin pelaburan
swasta ke tahap yang lebih cergas, di mana ianya disasar berkembang
12.8 peratus atau 115 bilion ringgit setahun. Pada masa yang sama,
Kerajaan komited untuk mengurangkan defisit fiskal daripada 5.3
peratus KDNK dalam tahun 2010 kepada kurang daripada 3 peratus pada
tahun 2015. Selain itu, Kerajaan akan berusaha tanpa jemu memastikan
bahawa taraf serta kualiti hidup rakyat bertambah baik, terutamanya
bagi golongan isi rumah berpendapatan 40 peratus terendah.

Tuan Yang Di-Pertua,

RMKe-10 – 10 Premis Utama

16. Sesungguhnya tumpuan mentransformasi negara ke arah mencapai
Wawasan 2020 memerlukan penekanan yang khusus dan menyeluruh. Seluruh
tenaga dan fikiran perlu digembleng ke arah mencapai objektif ini.
Rancangan ini digagaskan daripada 10 idea yang kini diterjemahkan
sebagai 10 premis utama seperti berikut:

* Pertama: Memacu ekonomi domestik dengan kepekaan persekitaran
luar negara.
* Kedua: Memanfaatkan dan menuas faktor kepelbagaian etnik sebagai
satu elemen kejayaan di arena antarabangsa.
* Ketiga: Mentransformasi negara ke arah pendapatan tinggi
menerusi pengkhususan.
* Keempat: Menjayakan pertumbuhan diterajui oleh produktiviti dan
inovasi.
* Kelima: Memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan unggul.
* Keenam: Memastikan peluang yang saksama dan melindungi golongan
mudah terjejas.
* Ketujuh: Pertumbuhan bertumpu, pembangunan inklusif.
* Kelapan: Menyokong perkongsian pintar yang efektif.
* Kesembilan: Menghargai khazanah alam sekitar.
* Kesepuluh: Kerajaan umpama syarikat yang berdaya saing.

RMKe-10 – Lima Teras Strategik

17. Dalam menerajui hala tuju bagi mencapai aspirasi RMKe-10, lima
teras strategik utama telah dikenalpasti ke arah mencapai objektif
serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rancangan ini. Lima teras
tersebut adalah seperti berikut:

* Pertama: Menggubah falsafah dan pendekatan Kerajaan ke arah
mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA;
* Kedua: Mewujudkan persekitaran kondusif bagi menggerakkan
pertumbuhan ekonomi;
* Ketiga: Menuju ke arah pembangunan sosio-ekonomi secara
inklusif;
* Keempat: Membangun dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia;
dan
* Kelima: Mewujudkan persekitaran kondusif ke arah
mempertingkatkan kualiti hidup;

Tuan Yang Di-Pertua,

Teras Strategik Pertama : Menggubah falsafah dan pendekatan Kerajaan
ke arah mentransformasikan Malaysia dengan metodologi NKRA

18. Proses transformasi negara menuntut kepada transformasi jentera
Kerajaan bagi menyokong peralihan ekonomi. Untuk muncul sebagai negara
berdaya saing di peringkat global, Kerajaan perlu berubah seumpama
syarikat yang berdaya saing. Untuk meneruskan aspirasi kita bagi
menjadi sebuah negara maju yang berpendapatan tinggi, kita tidak boleh
lagi mengambil langkah berdikit-dikit malahan Kerajaan telah mula
mengambil langkah transformational, pada masa yang sama mempertahankan
agenda keadilan sosial. Bagi maksud ini, Kerajaan akan berpegang
kepada 4 tiang utama yakni formula empat campur empat.

19. Dua komponen ini boleh dibahagikan kepada 4 Tiang Utama, terdiri
daripada:

* Pertama: Falsafah induk 1Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian
Diutamakan;
* Kedua: Program Transformasi Kerajaan atau GTP; Ketiga: Program
Transformasi Ekonomi atau ETP yang bersandarkan Model Baru Ekonomi dan
* Keempat: Dua rancangan pembangunan lima tahun yakni Rancangan
Malaysia Ke-Sepuluh dan Rancangan Malaysia Ke-11. Empat tiang utama
ini pula didokong oleh empat nilai asas pelengkap.
* Pertama: Membudayakan Kreativiti dan Inovasi.
* Kedua: Mementingkan kepantasan bertindak dan membuat keputusan.
* Ketiga: Nilai untuk wang atau "Value for money'' dan
* Keempat: Nilai Integriti.

Jika diibaratkan seumpama rumah, bumbungnya adalah falsafah induk
1Malaysia, Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan, dindingnya adalah
GTP dan ETP serta lantainya yang sedang kita bina adalah RMKe10 dan
RMKe-11. Manakala ibaratnya lagi tangga menaiki rumah 1Malaysia ini
adalah dasar-dasar keadilan sosial dan budaya pencapaian tinggi.

20. Selanjutnya, langkah transformasi Kerajaan yang sedang dilaksana
dimulakan dengan pelaksanaan enam bidang keutamaan nasional atau yang
lebih dikenali sebagai NKRA. Dengan NKRA tersebut, Kerajaan bertekad
untuk mengurangkan jenayah, membanteras rasuah, mempertingkat
pencapaian pelajar, meningkatkan taraf kehidupan isi rumah
berpendapatan rendah, mempertingkat infrastruktur asas luar bandar dan
menambah baik sistem pengangkutan awam bandar. Bagi memastikan
kehendak dan keperluan rakyat diambil kira, pendekatan rundingan
dengan pelbagai pihak termasuk sektor awam dan swasta serta badan
bukan kerajaan (NGO) telah diguna pakai.

21. Sehingga kini, Alhamdulillah, kebanyakan inisiatif di bawah NKRA
telah membuahkan hasil. Sebagai contoh, bagi NKRA jenayah, kadarnya
telah dikurangkan sebanyak 15 peratus pada suku tahun pertama
berbanding sasaran sebanyak 5 peratus bagi tahun 2010. Dalam usaha
untuk membanteras rasuah, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat telah
diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini pada bulan April lalu. Bagi NKRA
pengangkutan awam bandar, usaha penyelarasan laluan bas awam di bandar-
bandar utama telah berjaya menghasilkan peningkatan kadar pengguna bas
awam bandar kepada 13 peratus. Bagi NKRA pendidikan pula, seramai
18,000 kanak-kanak telah menerima manfaat daripada 929 kelas
prasekolah.

22. Inisiatif yang berterusan telah dikenal pasti oleh PEMUDAH dalam
usaha meningkatkan kecekapan dan menambahbaik prosedur Kerajaan. Ini
telah membuahkan hasil yang ketara dalam beberapa bidang. Misalannya,
bermula 1 April 2010, tempoh masa yang diperlukan untuk memulakan
perniagaan telah dikurangkan kepada 3 hari berbanding 11 hari. Kini,
pendaftaran pindah milik tanah boleh diselesaikan dalam tempoh satu
hari berbanding 30 hari sebelum ini. Bermula 11 Mei 2010 pula,
terdapat 26 lokasi di seluruh negara yang menawarkan kemudahan
pemprosesan pasport antarabangsa Malaysia dalam tempoh satu jam. TS1.1
Peralihan tumpuan kepada infrastruktur bukan fizikal

23. Mara ke depan, Kerajaan akan memberi tumpuan kepada usaha
membangunkan infrastruktur bukan fizikal, termasuk pembangunan modal
insan seperti pembangunan kemahiran, serta keupayaan inovasi yang
lebih mantap. Dalam pada itu, peruntukan RMKe-10 bagi infrastruktur
bukan fizikal telah meningkat kepada 40 peratus, berbanding 21.8
peratus dalam RMKe-9. Tumpuan akan diberikan
kepada program pembangunan kemahiran dan juga aktiviti R&D dan modal
teroka, ke arah memupuk tahap inovasi negara yang lebih
memberangsangkan.

24. Pendekatan ini juga adalah selaras dengan usaha menggalakkan
sektor swasta untuk turut serta melabur dalam infrastruktur fizikal
dan juga menyediakan perkhidmatan seperti latihan kemahiran. Menyokong
hasrat ini, Kerajaan akan menyumbar pelaksanaan perolehan perkhidmatan
daripada sektor swasta. Maksudnya, sektor swasta akan bersaing untuk
menawarkan perkhidmatan latihan kemahiran pada kos yang kompetitif.
TS1.2 Menambah baik usaha pembangunan modal insan dalam sektor awam

25. Kita maklum bahawa, penyampaian perkhidmatan Kerajaan yang cekap
dan berkesan berkait rapat dengan kecemerlangan sumber manusia. Bagi
mengekalkan bakat berkualiti dalam perkhidmatan awam, rangka kerja
pengurusan sumber manusia dan pembangunan kerjaya akan ditambah baik.
Peluang kepada penjawat awam untuk menambah ilmu dan kepakaran masing-
masing juga akan diperluaskan. Dalam hal ini, sebuah institusi
perkhidmatan awam bertaraf dunia akan diwujudkan untuk meningkatkan
kompetensi mereka.

Tuan Yang DiPertua,

Teras Strategik Kedua : Mewujudkan persekitaran kondusif bagi
menggerakkan pertumbuhan ekonomi TS2.1 Bidang Ekonomi Utama Negara
(NKEA)

26. Satu pendekatan utama dalam peralihan kepada ekonomi berpendapatan
tinggi adalah mengamalkan strategi berteraskan pengkhususan. Rancangan
ini akan memberi tumpuan kepada 12 bidang ekonomi utama negara atau
NKEA yang berpotensi untuk menjana pendapatan tinggi. Selain daripada
11 sektor ekonomi, Lingkungan besar atau "Greater" Kuala Lumpur juga
telah dipilih kerana ianya berpotensi menjadi bandar bertaraf dunia
yang boleh menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi negara. Butiran
terperinci NKEA bakal dimuktamadkan dengan Program Transformasi
Ekonomi akan diumumkan pada bulan Oktober nanti. Berikut adalah NKEA
yang telah dikenalpasti:

* (i) Minyak dan gas;
* (ii) Minyak sawit dan produk berkaitan;
* (iii) Perkhidmatan kewangan;
* (iv) Pemborongan dan peruncitan;
* (v) Pelancongan;
* (vi) Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT);
* (vii) Perkhidmatan Pendidikan;
* (viii) Elektrik dan elektronik;
* (ix) Perkhidmatan perniagaan;
* (x) Penjagaan kesihatan swasta;
* (xi) Pertanian; dan
* (xii) Greater Kuala Lumpur.

Satu unit khas, iaitu Unit Transformasi Ekonomi, akan ditubuhkan untuk
merancang, menyelaras pelaksanaan dan pembangunan NKEA.

27. Selain daripada itu, penyerapan penggunaan kaedah yang berasaskan
teknologi tinggi akan juga diberi tumpuan dalam perancangan dan
penyelarasan perlaksanaan NKEA. Pelantar teknologi seperti
bioteknologi, nanoteknologi, dan kejuruteraan tinggi bakal melonjakkan
impak pertumbuhan dari NKEA yang dikenal pasti.

28. Bagi sektor-sektor ekonomi yang tidak tersenarai di dalam NKEA
pula, antaranya seperti teknologi hijau, automotif, aeroangkasa dan
logistik, usaha memajukan sektor-sektor ini akan terus dipandu oleh
kementerian, agensi dan majlis-majlis yang berkaitan.

TS2.2 Mewujudkan Ekonomi Diterajui Sektor Swasta

29. Sememangnya, sasaran pertumbuhan enam peratus setahun bagi tempoh
Rancangan ini memerlukan lonjakan ketara dalam kerancakan aktiviti
pelaburan dengan diterajui oleh pelaburan swasta yang lebih cergas.
Bagi mencapai maksud ini, Malaysian Investment Development Authority
(MIDA) telah dikorporat dan dijenama semula. Di samping itu, peraturan
perniagaan yang lapuk akan dilupuskan. Perbadanan Produktivti Malaysia
(MPC) pula akan disusun kembali untuk menerajui kajian peraturan
perniagaan secara menyeluruh bagi meningkatkan produktiviti dan daya
saing sektor-sektor utama ekonomi.

30. Adalah lazim, persaingan sihat pasaran diperlukan untuk menjadikan
ekonomi lebih efisien dan dinamik. Sehubungan dengan ini, Undang-
undang Persaingan sedang diberi penelitian untuk menyediakan rangka
kawalan terhadap manipulasi pasaran dan kewujudan amalan kartel yang
boleh menjejas kecekapan pasaran. Suruhanjaya Persaingan dan Tribunal
Rayuan akan ditubuhkan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang
lebih teratur dan berkesan.

31. Di sudut lain, negara China, India dan Timur Tengah adalah
merupakan antara negara yang pesat membangun. Malaysia yang mempunyai
hubungan sejarah, perdagangan dan kedudukan geografi strategik perlu
mempereratkan lagi hubungan dengan negara-negara ini termasuklah Asia
Timur. Oleh itu, Malaysia akan memberi tumpuan yang lebih untuk
membangunkan pasaran serantau melalui promosi dan perjanjian
perdagangan. Di samping itu, kita akan terus mengukuhkan hubungan
ekonomi sedia ada seperti di benua Eropah dan Amerika Syarikat.

32. Saya yakin dengan usaha yang dibuat ini, akan menjadikan Malaysia
antara destinasi terbaik untuk menjalankan perniagaan, terutamanya di
rantau Asia. Mengikut laporan Bank Dunia, Malaysia kini berada pada
kedudukan ke-23 teratas antara 183 negara di dunia dalam kecekapan
urusan menjalankan perniagaan. Kerajaan percaya, negara mampu berada
di kedudukan antara negara ke-10 teratas menjelang 2015.

33. Hal tersebut tadi bukanlah perkara yang mustahil kerana dalam
tempoh satu tahun sahaja, kita telah berjaya berada antara sepuluh
negara paling kompetitif di dunia seperti dilaporkan oleh Institute
for Management Development. Malaysia adalah satu-satunya negara OIC
dan NAM yang tergolong dalam senarai ini. Namun begitu, Kerajaan tidak
akan berpeluk tubuh dan akan terus berusaha untuk
meletakkan Malaysia di lima tangga terbaik dunia pada masa
mendatang.

TS2.3 Perkongsian Awam-Swasta

34. Seterusnya, perkongsian pintar dan berkesan antara sektor awam dan
swasta akan diamalkan sebagai mekanisma penggerak agenda transformasi
ekonomi. Fasa baru perkongsian awam-swasta (PPP) akan dilangsungkan
dengan memastikan perkongsian risiko dan pulangan saksama yang
berimpak besar.

35. Setakat ini, 52 projek berimpak tinggi telah dikenalpasti untuk
dilaksanakan yang bernilai 63 bilion ringgit. Ini termasuk:

* Pertama: Tujuh buah lebuhraya dengan anggaran kos sebanyak 19
bilion ringgit. Projek termasuk Lebuhraya Pantai Barat, Lebuhraya
Guthrie - Damansara, Lebuhraya Sungai Juru dan Lebuhraya Paroi -
Senawang- KLIA;
* Kedua: Dua buah Projek Loji Jana Kuasa Elektrik Arang Batu
dengan anggaran kos sebanyak 7 bilion ringgit; dan
* Ketiga: Pembangunan tanah Lembaga Getah Malaysia di Sungai
Buloh, Selangor seluas lebih kurang 3,300 ekar dengan anggaran kos
sebanyak 10 bilion ringgit.

36. Pihak swasta juga akan berpeluang menyertai pembangunan beberapa
projek lain yang dipimpin syarikat berkaitan Kerajaan (GLC). Ini
termasuk projek-projek, seperti Projek Pembangunan Strategik Kuala
Lumpur oleh 1Malaysia Development Berhad (1MDB) meliputi kawasan
Lapangan Terbang Sungai Besi, dan KL International Financial District
di Kuala Lumpur, pembinaan Loji Re-gasification Gas Asli Cecair (LNG)
oleh PETRONAS di Melaka dengan anggaran kos 3 bilion ringgit serta
pelaburan dua relau pelebur aluminium di SCORE Sarawak berjumlah 18
bilion ringgit.

37. Bagi memudahkan sektor swasta membiayai projek-projek ini, dana
berjumlah 20 bilion ringgit akan disediakan melalui Dana Mudahcara
atau "Facilitation Fund". Dana ini bertujuan membantu merapatkan
jurang daya maju pelaburan swasta dalam melaksanakan projek bernilai
tinggi dan mempunyai kesan limpahan ekonomi besar, dengan syarat
projek tersebut mempunyai impak strategik tinggi dalam pembangunan
ekonomi negara. Melalui dana ini, adalah dijangkakan Kerajaan dapat
menarik pelaburan swasta berjumlah sekurang-kurangnya 200 bilion
ringgit dalam tempoh Rancangan. Projek yang sedang dipertimbangkan
untuk dibiayai di bawah Dana ini termasuklah Penambakan Tanah di
Westport, Pelabuhan Kelang, Pembangunan Malaysia Truly Asia Centre di
Kuala Lumpur, Taman Teknologi Tinggi Senai di Iskandar Malaysia,
Johor.

TS 2.4 Pertumbuhan Dipacu Inovasi

38. Seperti yang diketahui, pertumbuhan ekonomi negara sudah sekian
lama didorong oleh pertambahan faktor pengeluaran, dengan sumbangan
besar pelaburan, tenaga dan pekerja. Kita, kini perlu beralih kepada
pertumbuhan berasaskan produktiviti yang dipacu inovasi. Untuk maksud
itu, Kerajaan akan menubuhkan sebuah unit khas di bawah Jabatan
Perdana Menteri yang akan memandu dan
mengarah keberkesanan sistem inovasi negara serta program pembangunan
inovasi sedia ada.

39. Satu langkah penting dalam Rancangan ini ialah menambahbaik kaedah
pembiayaan bagi syarikat modal teroka awam. Pada masa ini, pembiayaan
Kerajaan kepada syarikat modal teroka awam, seperti Perbadanan
Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC) dan Malaysian Venture Capital
(MAVCAP), disediakan melalui pinjaman jangka panjang. Dalam Rancangan
ini, pembiayaan akan berbentuk ekuiti dan bukan pinjaman. Pembiayaan
ekuiti ini akan disepadan dengan profil risiko pelaburan modal teroka.
Ke arah ini, Dana Inovasi Mudharabah (MIF) dengan peruntukan sebanyak
500 juta ringgit akan diperkenal bagi menyediakan modal berisiko
kepada syarikat modal teroka Kerajaan. Bagi merapatkan jurang
pembiayaan antara pengkomersilan peringkat awal dan pembiayaan modal
teroka bagi produk berteknologi tinggi, Kerajaan akan menubuhkan Dana
Perkembangan Perniagaan dengan peruntukan permulaan sebanyak 150 juta
ringgit. Matlamat Dana ini, bertujuan menyokong syarikat sehingga
mereka dapat menjana nilai komersil yang cukup bagi menarik pembiayaan
modal teroka dan sumber pembiayaan lain.

40. Kita sedar, ramai usahawan telah gagal dek kerana terkesan oleh
risiko perniagaan di luar jangkaan. Adalah merupakan satu tragedi jika
seorang usahawan yang berkaliber dan berwibawa tidak diberi peluang
kedua untuk bangkit semula dan menjadi usahawan yang berjaya. Kita
juga sedar banyak individu, perniagaan dan inisiatif inovasi yang
telah gagal kali pertama, tetapi mampu berjaya kemudiannya. Justeru,
undang-undang kebankrapan akan dipermudah untuk menyokong budaya
mengambil risiko terhitung, menghapuskan stigma kegagalan dan
membenarkan usahawan berkaliber lagi wibawa yang gagal untuk kembali
aktif.

TS2.5 Membina Infrastruktur Bertaraf Dunia

41. RMKe-10 akan terus memberi tumpuan kepada penyediaan prasarana
untuk menyokong pertumbuhan negara, di samping memastikan
kesejahteraan segenap lapisan rakyat. Pelaksanaan projek Jalur Lebar
Berkelajuan Tinggi akan meliputi bandar-bandar besar, kawasan
pertumbuhan ekonomi utama dan kawasan industri. Usaha ini akan
dilengkapi dengan Jalur Lebar untuk orang awam yang akan memberi
liputan ke kawasan pinggiran bandar dan luar bandar. Bagi penduduk di
luar bandar, perkhidmatan rangkaian akses kepada jalur lebar akan
disediakan melalui prasarana tanpa wayar dengan pakej mampu langgan
yang pelbagai.

42. Pembangunan rangkaian pengangkutan multimodal yang lebih luas dan
efisien juga diperlukan untuk menyokong pertumbuhan negara. Antara
projek utama yang sedang dilaksanakan, termasuk Lebuhraya Pantai Timur
dari Kuantan ke Kuala Terengganu dalam Fasa 2, yang akan disiapkan
dalam tempoh Rancangan ini, dengan kos keseluruhan sebanyak 3.7 bilion
ringgit. Lebuhraya tersebut juga akan dihubungkan ke Pelabuhan Kuantan
yang akan dinaik taraf. Ini akan menyumbang kepada pertumbuhan di
pantai timur di samping meningkatkan jalan raya ke pedalaman, seperti
jalan raya menghubungkan Kuala Lipis ke Cameron Highland dan dari
Jerantut ke Sungai Lembing. Selain daripada itu, projek membina
landasan elektrik berkembar dari Gemas ke Johor Bahru, dengan kos
anggaran sebanyak 8 bilion ringgit, akan dilaksanakan sebagai
pelengkap kepada sistem landasan elektrik berkembar dari Padang Besar
di utara ke Johor Bahru di selatan. Projek lain pula melibatkan loji
rawatan kumbahan (Sewerage Treatment Plant) yang menggunakan teknologi
hijau di Lembah Pantai, Kuala Lumpur dan kemudiannya akan diperluaskan
ke seluruh negara.

TS2.6 Dasar Baru Tenaga

43. Dalam Rancangan ini, bekalan tenaga juga akan terus diperkukuh ke
arah mewujudkan pasaran yang lebih kompetitif dan mengurangkan
tanggungan subsidi tenaga secara berperingkat. Dasar Baru Tenaga telah
mengenal pasti lima pendekatan yakni:

* Pertama: merasionalkan harga tenaga mengambil kira faktor
pasaran secara berperingkat selaras dengan kedudukan ekonomi semasa
negara serta kemampuan rakyat;
* Kedua: pembangunan bekalan tenaga secara lebih strategik dengan
mempelbagaikan sumber tenaga, termasuk sumber tenaga boleh
diperbaharu. Tenaga nuklear juga akan dipertimbangkan sebagai tenaga
alternatif;
* Ketiga: meningkatkan pelaksanaan inisiatif kecekapan tenaga di
sektor industri, komersil, kediaman dan pengangkutan;
* Keempat: menambahbaik tadbir urus bagi menyokong peralihan
kepada prinsip pasaran serta mewujudkan mekanisme penyaluran bantuan
sosial kepada golongan berpendapatan rendah; dan
* Kelima: memastikan Dasar Baru Tenaga dilaksana berdasarkan
pendekatan bersepadu dalam tempoh yang ditetapkan supaya matlamat
jaminan bekalan tenaga akan dapat dicapai.

TS2.7 Pembangunan Kluster

44. Pembangunan ekonomi wilayah akan memberi tumpuan kepada sebilangan
kluster perbandaran berdensiti yang berteraskan industri bernilai
tinggi untuk menarik pelaburan dan tenaga kerja mahir. Langkah ini
bertujuan menjadikan beberapa bandar raya di Malaysia sebagai
destinasi tarikan baru kepada pelabur dalam industri berteknologi
tinggi serta tenaga kerja berbakat dan berpengetahuan.

45. Pendekatan pembangunan berasaskan kluster dalam koridor akan
memanfaatkan potensi dan sumber yang ada bagi menjadi pemangkin kepada
pertumbuhan koridor berkenaan. Pembangunan kluster akan ditumpukan
kepada sektor-sektor terpilih dengan mengenalpasti aktiviti dan
pelabur utama, termasuk GLC dan syarikat swasta, untuk menerajui
pembangunannya dalam pembangunan koridor berkenaan. Kemudiannya,
pembangunan kelompok-kelompok ini di seluruh bandar di Malaysia
dijangka akan diintegrasikan supaya kawasan-kawasan pinggir bandar dan
luar bandar yang mengelilingi bandar-bandar besar ini akan mendapat
manfaat secara langsung.

TS2.8 Membangunkan SME Sebagai Jentera Pertumbuhan dan Inovasi

46. Enterpris Kecil dan Sederhana (SME) memainkan peranan penting
dalam menerajui pertumbuhan ekonomi negara. Kerajaan akan terus
menyokong pembangunan SME, termasuk syarikat-syarikat kecil yang masih
di peringkat awal untuk bekembang sehingga ke tahap global. Di samping
itu, kita juga perlu menggalakkan SME asing untuk bekerjasama dengan
SME tempatan supaya sama-sama mendapat manfaat daripada peralihan
teknologi dan membuka pasaran yang lebih luas, khususnya dalam sektor
teknologi moden.

47. Untuk memastikan SME mendapat akses yang mudah kepada kemudahan
pembiayaan, Kerajaan telah menyediakan Skim Jaminan Modal Kerja
berjumlah 7 bilion ringgit dan Skim Jaminan Pengstrukturan Semula
Industri berjumlah 3 bilion ringgit. Hal ini telah saya umumkan di
bawah Pakej Ransangan Ekonomi Kedua. Keseluruhan 7 bilion ringgit di
bawah Skim Jaminan Modal Kerja telah pun diluluskan. Memandangkan
sambutan kepada Skim Jaminan Modal Kerja amat menggalakkan, Kerajaan
akan menambah tiga billion ringgit lagi, menjadikan jumlah semuanya
kepada 10 bilion ringgit.

48. Di sudut ini, kerajaan sedar bahawa terdapat SME tempatan yang
telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa tetapi menghadapi masalah
untuk bertapak di pasaran domestik. Terdapat juga SME yang telah
memperolehi pengiktirafan tempatan atau anugerah antarabangsa dari
segi kualiti dan inovasi. Sehubungan itu, SME tersebut akan diberi
akses green lane atau keutamaan dalam proses bidaan perolehan Kerajaan
mahupun syarikat berkaitan Kerajaan.

49. Di samping itu, Kerajaan juga memandang serius terhadap kesediaan
kemudahan kredit supaya para usahawan dapat lebih giat lagi menceburi
bidang SME. Sehubungan dengan ini, Kerajaan sedang mengkaji untuk
mempertingkatkan lagi sumber kewangan SME dan Agro Bank supaya ia
dapat memberikan perkhidmatan yang efektif kepada para usahawan SME
kelaknya nanti. Selain itu, SME Corp pula akan diberi peruntukan yang
secukupnya bagi memastikan SME yang berpotensi untuk berjaya dapat
dibantu dengan sewajarnya.

Tuan Yang Di-Pertua,

Teras Strategik Ketiga : Pembangunan Sosio-Ekonomi Secara Inklusif

50. Keterangkuman atau inclusiveness merupakan pra-syarat bagi
memastikan setiap rakyat dapat menikmati kemakmuran hasil pembangunan
negara. Pendekatan ini akan menjamin keadilan sosial kepada golongan
yang benar-benar memerlukan bantuan dan tidak akan ada sesiapa pun
yang berasa terpinggir.

51. Kerajaan akan terus mengambil langkah-langkah yang perlu bagi
memastikan masa depan yang lebih baik untuk semua rakyat Malaysia.
Prinsip progresif dan pragmatisme akan memandu dasar-dasar negara demi
kepentingan rakyat. Namun kita akan tetap akur kepada peruntukan-
peruntukan perlembagaan persekutuan yang akan sentiasa dijunjung dan
dihormati.

TS3.1: Penyertaan Masyarakat Bumiputera dalam ekonomi negara

52. Agenda pembangunan Bumiputera akan terus diberi penekanan selaras
dengan konsep pertumbuhan dengan pengagihan. Memandangkan persekitaran
ekonomi global dan domestik yang lebih mencabar, tibalah masanya untuk
kita melaksanakan transformasi di dalam agenda pembangunan Bumiputera
bagi mewujudkan penyertaan syarikat Bumiputera yang berdaya saing dan
berdaya maju. Pendekatan baru ini akan berasaskan kepada empat prinsip
utama, iaitu mesra pasaran, berdasarkan keperluan, merit dan
ketelusan.

53. Keutamaan akan diberikan kepada aspek meningkatkan keupayaan
syarikat Bumiputera. Dalam hal ini, tumpuan akan diberikan kepada
usaha meningkatkan nilai ditambah dan membina ke atas kejayaan yang
telah dicapai sebelum ini. Syarikat Bumiputera berpotensi yang telah
membuktikan kebolehan serta kewibawaan mereka akan disokong untuk maju
ke tahap yang lebih tinggi selaras dengan hasrat Kerajaan supaya
syarikat-syarikat ini dapat merealisasikan kemampuan mereka secara
optimum.

54. Matlamat penstrukturan penyertaan syarikat Bumiputera pada awal
tahun 1970-an telah memberi tumpuan kepada hakmilik ekuiti. Pengukuran
penyertaan Bumiputera akan diperluaskan kepada aset kewangan dan bukan
kewangan, seperti hartanah dan premis perniagaan, termasuk juga guna
tenaga profesional. Kaedah yang lebih holistik dan komprehensif ini
memberi penekanan bukan sahaja kepada aspek pemilikan kekayaan, tetapi
juga aspek peningkatan pendapatan selaras dengan hasrat Kerajaan untuk
mencapai tahap negara berpendapatan tinggi. Pada masa yang sama,
sasaran untuk mencapai sekurang-kurangnya 30 peratus pemilikan ekuiti
korporat Bumiputera dan ekonomi di peringkat makro masih kekal.

55. Sehubungan itu, untuk memperkasakan agenda pembangunan Bumiputera,
lima inisiatif strategik telah dikenalpasti untuk dilaksanakan seperti
berikut:

* Pertama: Meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera melalui
penginstitusian. Dalam hal ini, program ekuiti swasta dalam syarikat
pelaburan berkaitan Kerajaan seperti PNB, Lembaga Tabung Angkatan
Tentera dan Tabung Haji akan diperbaharui, diperkukuh dan diperluas
bagi menggembleng pelbagai dana dalam usaha memperluas pemilikan dan
kawalan ekuiti Bumiputera. Dalam konteks ini, Kerajaan telah
menubuhkan EKUINAS sebagai institusi pelaburan ekuiti swasta
Bumiputera. Fungsi EKUINAS adalah mirip kepada Permodalan Nasional
Berhad, dengan penekanan khusus untuk melabur ke dalam syarikat
sederhana besar yang berpotensi tinggi, agar dapat disokong sehingga
menjadi jaguh serta peneraju utama dalam sektor masing-masing. EKUINAS
membawa pendekatan baru yang lebih mesra pasaran dan berdasarkan
merit. Sehubungan itu, Kerajaan akan menyokong usahawan Bumiputera
berwibawa dan golongan profesional Bumiputera berkeupayaan untuk
mengembangkan syarikat masing-masing ke tahap yang lebih tinggi, bukan
sahaja di peringkat domestik tetapi juga di arena serantau dan
peringkat antarabangsa.
* Kedua: Mempertingkatkan pemilikan hartanah Bumiputera.
Dalam konteks ini, Pelaburan Hartanah Berhad akan menubuhkan
Tabung Pelaburan Amanah Hartanah untuk mengurangkan kekangan kepada
Bumiputera untuk melabur dalam sektor hartanah komersial dan industri,
serta mendapat faedah daripada peningkatan nilai hartanah tersebut.
Selain itu, Kampong Bharu merupakan aset Bumiputera yang berharga di
tengah-tengah pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Kampong Bharu perlu
dibangunkan semula supaya pemilik tanah dapat merealisasikan nilai
sebenar hartanah mereka tanpa menjejaskan kedudukan orang Melayu
sebagai pemegang asal tanah-tanah di kawasan ini.
* Ketiga: Menambahbaik program pembangunan kemahiran dan
keusahawanan serta pembiayaan melalui pelbagai agensi pembangunan
Bumiputera. Dalam hal ini, pakej secara bersepadu akan dilaksanakan
bagi meningkatkan daya saing dan daya maju Masyarakat Perdagangan dan
Perindustrian Bumiputera (MPPB), termasuk latihan keusahawanan,
bantuan teknikal, pembiayaan, khidmat rundingan serta promosi dan
pemasaran. Bagi meningkatkan akses kepada kemudahan pembiayaan,
sebanyak 1.5 bilion ringgit atau separuh daripada tambahan dana Skim
Jaminan Modal
Kerja sebanyak tiga billion ringgit, yang saya umumkan tadi,
akan diperuntukkan kepada usahawan Bumiputera. Di samping itu,
organisasi pembangunan keusahawanan seperti MARA dan Perbadanan
Usahawan Nasional Berhad (PUNB) akan diperkukuhkan. Untuk itu,
peruntukan sebanyak tiga bilion ringgit akan disediakan;
* Keempat: Membangunkan guna tenaga profesional Bumiputera secara
lebih tuntas. Dari segi pembangunan guna tenaga, kita telah berjaya
melahirkan banyak profesional Bumiputera, termasuk ahli korporat,
akauntan, jurutera, doktor pakar dan peguam. Kini, tiada profesion di
Malaysia yang tidak diceburi oleh Bumiputera. Malahan profesional
Bumiputera telah menerajui profesion kejuruteraan, perubatan, guaman,
juru ukur dan seni bina. Dalam tempoh tahun 2000 hingga 2008, guna
tenaga profesional Bumiputera telah meningkat daripada 56 peratus
kepada 63 peratus, sementara di bidang pentadbiran dan pengurusan
pula, daripada 46 peratus kepada 51 peratus; dan
* Kelima: Menubuhkan satu Majlis peringkat tertinggi untuk
merancang, menyelaras dan memantau pelaksanaan agenda pembangunan
Bumiputera. Majlis ini akan diketuai oleh saya sendiri, dan dianggotai
oleh beberapa menteri kabinet, pegawai kanan kerajaan serta pihak
swasta. Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri, akan menjadi
urusetia kepada Majlis ini manakala Unit Pengurusan Projek,
Kementerian Kewangan akan memantau program yang berkaitan untuk
memastikan pelaksanaan yang efisien dan efektif.

TS3.2: Meneruskan Dasar Keadilan sosial

56. Kerajaan menyedari tanggungjawab dan komitmen dari kuasa
politik yang diberikan oleh rakyat terhadap matlamat keadilan sosial.
Oleh itu, Kerajaan bertekad akan memperhebat dasar-dasar yang
mengutamakan keadilan sosial. Saya percaya masalah yang dihadapi oleh
rakyat, sama ada di kampung pedalaman, estet atau kampung baru Cina,
boleh diatasi sekiranya perhatian yang khusus
diberikan untuk menanganinya. Oleh kerana itulah, melalui
tinjauan mesra, saya inginkan maklum balas tentang kesulitan yang
dihadapi oleh rakyat.

57. Rancangan Malaysia Ke-10 ini juga akan memberi fokus kepada
usaha meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup bagi kumpulan isi
rumah berpendapatan 40 peratus terendah di mana Bumiputera merupakan
bilangan terbesar, iaitu 73 peratus daripada 2.4 juta isi rumah dalam
kumpulan ini.

58. Sebagai langkah meningkatkan daya saing dan kecekapan
pasaran serta memastikan penggunaan sumber yang lebih optimal, kawalan
harga dan subsidi perlu dirasionalkan secara berperingkat untuk
menghapuskan market distortions dan penyelewengan. Walau bagaimanapun,
keputusan berhubung pengurangan subsidi akan dilaksanakan setelah
mengambil kira maklum balas dan merundingi rakyat. Di atas segalanya
saya memberi jaminan, dalam usaha mengurangkan subsidi, golongan
berpendapatan rendah dan mereka yang paling memerlukan akan terus
diberi bantuan untuk meringankan impak pengurangan subsidi ke atas kos
sara hidup masing-masing.

59. Fokus khusus akan diberi kepada golongan terpinggir yang
tinggal di kawasan pedalaman, terutamanya yang mendiami di rumah
panjang di Sabah dan Sarawak, serta Orang Asli dan pekerja di estet di
Semenanjung Malaysia. Masih terdapat mereka yang hidup tanpa bekalan
elektrik dan air, dan jauh daripada kemudahan kesihatan. Anak-anak
bersekolah terpaksa berjalan jauh, merentasi jalan yang kadang kala
berdebu atau lecak berlumpur dan terdapat juga antara mereka terpaksa
merentas sungai untuk menimba ilmu di sekolah. Kerajaan akan membela
mereka yang kurang bernasib baik ini untuk keluar daripada cengkaman
kemiskinan. Saya ingin memastikan bahawa kemakmuran pembangunan negara
turut dinikmati oleh semua rakyat Malaysia, sekadar memberi contoh,
dari perkampungan Melayu di Grik, Perak; perkampungan Orang Asli di
Pos Titom di Cameron Highlands; pekerja India di estet Ladang Mary,
Kuala Selangor; masyarakat Kampung Baru Cina di Pasir Hitam, Perak;
masyarakat Iban di Mujong Balleh, Sarawak; dan masyarakat Rungus di
Kudat, Sabah.

60. Untuk ini, Kerajaan akan mempergiatkan pelaksanaan pelbagai
program ekonomi dan penyediaan kemudahan asas. Kerajaan juga sedang
mempertimbangkan kaedah untuk memberi hak milik tanah kepada
masyarakat Orang Asli dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Ini akan
membolehkan mereka mendapat manfaat daripada program pembangunan
pertanian secara bersepadu menggunakan pendekatan agropolitan dan
contract farming. Mereka juga akan diberi akses yang lebih baik kepada
infrastruktur dan kemudahan awam seperti jalan, pendidikan dan latihan
kemahiran.

61. Tumpuan juga akan diberi untuk memperbaiki kualiti hidup
pekerja ladang dan displaced estate workers. Sambungan bekalan air ke
182 estet yang mempunyai keluasan 1,000 ekar atau kurang dan terletak
tidak melebihi 5 kilometer daripada paip utama akan dilaksanakan
dengan peruntukan sebanyak 109 juta ringgit. Program latihan kemahiran
pula akan disediakan, terutamanya kepada
golongan muda pelbagai kaum yang tercicir daripada persekolahan,
bagi membolehkan mereka mendapat peluang pekerjaan yang lebih baik.
Bagi mereka yang berminat menjalankan perniagaan kecil-kecilan, akses
kepada kemudahan mikro kredit AIM dan TEKUN akan disediakan dalam
usaha menangani kemiskinan bandar. Kemudahan pinjaman ini akan dipakej
bersama dengan latihan keusahawanan bagi membina keupayaan mereka
dalam bidang seperti pengurusan kewangan, penyediaan rancangan
perniagaan, pemasaran dan promosi. Latihan ini akan dijalankan di
Institut Keusahawanan Negara (INSKEN), Pusat GiatMara dan Institut
Kemajuan Desa (INFRA).

62. Penduduk yang tinggal di kawasan kampung baru Cina akan juga
diberi bantuan. Kini, terdapat 280,000 isi rumah yang tinggal di
kawasan kampung baru Cina. Untuk membantu mereka membuat pembayaran
premium tanah bagi perlanjutan tempoh pajakan, mereka akan disediakan
pinjaman mudah yang akan disalurkan melalui Bank Simpanan Nasional.
Untuk ini, sebagai permulaan dana pembiayaan sebanyak 100 juta ringgit
akan disediakan. Selain daripada itu, untuk menangani isu-isu
masyarakat yang lain, Jawatankuasa-jawatankuasa Kabinet mengenai Hal
Ehwal Kaum India dan Bumiputera Sabah dan Sarawak akan diteruskan.

Tuan Yang Di-Pertua,

Teras Strategik Keempat : Membangun Dan Mengekalkan Modal Insan
Bertaraf Dunia

63. Persaingan untuk modal insan juga semakin meningkat, di mana
banyak negara, terutamanya negara maju, mengamalkan dasar keterbukaan
yang komprehensif dalam usaha menarik modal insan yang cemerlang
termasuk di kalangan rakyat Malaysia. Tenaga kerja mahir dan
berpengetahuan tinggi merupakan cutting edge kepada daya saing negara.
Dalam hal ini, Kerajaan akan mengambil langkah holistik bagi
memperkukuh sistem pendidikan dan latihan, bermula daripada pendidikan
awal kanak-kanak sehingga peringkat pengajian tinggi. Di samping
menyediakan infrastruktur pengajaran dan pembelajaran yang terbaik,
kerajaan juga akan pastikan kualiti guru dan tenaga pengajar mencapai
tahap yang sewajarnya.

TS4.1 Peningkatan Kualiti Pelajar

64. Untuk meningkatkan lagi kualiti pelajar, nisbah guru
siswazah di sekolah rendah akan ditingkatkan daripada 28 peratus
kepada 60 peratus. Prestasi pelajar dalam mata pelajaran kritikal,
terutamanya bahasa Kebangsaan, bahasa Inggeris, Sains dan Matematik,
akan juga dipertingkatkan dengan menambah bilangan guru berkualiti.
Bagi mencapai matlamat ini, program pensiswazahan guru akan
dipergiatkan. Bagi memperhebat kualiti guru prasekolah pula, syarat
kelayakan pelantikan guru prasekolah akan ditingkatkan kepada Diploma
dan Sarjana Muda. Kerajaan berhasrat menjadikan profesion keguruan
sebagai kerjaya pilihan kepada calon yang cemerlang.

65. Bagi memenuhi keperluan guru bahasa Mandarin di Sekolah
Jenis Kebangsaan Cina serta Sekolah Kebangsaan, lulusan Unified
Examination Certificate (UEC) yang telah memiliki sijil SPM akan
diberi pertimbangan untuk mengikuti pengajian di institut pendidikan
guru bagi program bahasa Cina. Pertimbangan yang sama juga akan diberi
kepada lepasan Sijil Menengah Agama atau Sijil Tinggi Agama kelolaan
Jabatan Agama Islam dan Majlis Agama Islam Negeri-negeri yang telah
memiliki SPM untuk menjadi guru program pendidikan agama Islam dan J-
Qaf.

66. Dalam aspek ini juga, Kerajaan telah menubuhkan Sekolah
Berprestasi Tinggi (SBT) untuk membolehkan pelajar mencapai
kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan. Sejumlah 20 buah sekolah
telah diberi status SBT berdasarkan pencapaian dan prestasi mereka.
Bilangan SBT akan ditambah kepada 100 buah pada akhir tahun 2012.
Sekolah-sekolah ini terdiri daripada sekolah
rendah, sekolah menengah, sekolah harian dan sekolah berasrama
penuh.

67. Sekolah Amanah, atau Trust Schools, akan diperkenalkan untuk
memudah cara perkongsian awam swasta dalam pengurusan sekolah-sekolah
Kerajaan yang terpilih. Sekolah-sekolah tersebut akan diberi autonomi
oleh Kerajaan dan dengan itu dipertanggungjawabkan bagi meningkatkan
prestasi pelajar. Autonomi yang akan diberikan termasuk keanjalan
untuk mengubah suai kurikulum pembelajaran, menggunakan peruntukan
mengikut keperluan, memberi insentif kepada guru mengikut tahap
prestasi serta memilih guru dan staf sokongan.

68. Kerajaan akan terus membantu sekolah bantuan modal bagi
meringankan beban yang ditanggung oleh pihak pengurusan sekolah. Bagi
tujuan mengubah suai dan menaik taraf sekolah bantuan modal,
peruntukan sebanyak 280 juta ringgit akan disalurkan bagi tempoh 2011
dan 2012. Dengan ini, setiap satu kategori sekolah bantuan modal,
iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangssan Tamil,
sekolah agama dan sekolah mubaligh (mission schools) akan memperolehi
peruntukan tambahan sebanyak 70 juta ringgit setiap satu dalam tempoh
2011 dan 2012. Tambahan lagi, bagi membiayai pembayaran utiliti,
Kerajaan akan memberi bantuan berdasarkan bil elektrik dan air sebenar
sehingga dua ribu ringgit sebulan bagi setiap sekolah bantuan modal.
Peruntukan ini akan melibatkan hampir 1,900 buah sekolah bantuan
modal.

69. Anak-anak adalah harta dan warisan paling berharga kepada
manusia. Merekalah masa depan kita. Adalah menjadi komitmen kerajaan
untuk memberikan aset negara ini segala kelebihan untuk mereka berjaya
dalam hidup kemudian hari yang penuh persaingan dan cabaran. Pelaburan
terhadap mereka adalah pelaburan terhadap masa depan negara. Untuk
itu, kita telah pun menjadikan pendidikan awal kanak-kanak sebagai
agenda penting nasional melalui program PERMATA.

70. Mengikut kajian pakar tentang kanak-kanak, secara amnya akan
terdapat seorang yang pintar cerdas dari kalangan 10,000 kanak-kanak.
Mengikut statistik 2007, jumlah kanak-kanak di bawah umur 14 tahun di
Malaysia adalah seramai 8.9 juta. Dari itu, berasaskan rasional ini,
kita boleh menganggarkan terdapat sekurang-kurangnya 900 orang pintar
cerdas dari kalangan kanak-kanak di Malaysia.

71. Penyertaan kanak-kanak yang berumur antara empat hingga lima
tahun di peringkat prasekolah akan dipertingkatkan daripada 67 peratus
pada tahun 2010 kepada 87 peratus pada tahun 2012. Sasaran ini akan
dicapai melalui penambahan kelas prasekolah di sekolah rendah Kerajaan
dan menggalakkan sektor swasta menyediakan pendidikan prasekolah.
Insentif sebanyak 10 ribu ringgit akan diberi kepada sektor swasta
yang menubuhkan institusi prasekolah swasta.

72. Selain daripada memperkukuhkan program prasekolah, Kerajaan
sedang menimbang untuk mengurangkan umur persekolahan formal daripada
6 tahun kepada 5 tahun pada akhir tempoh Rancangan tertakluk kepada
kemampuan kerajaan. Langkah ini akan meningkatkan akses kepada
pendidikan formal ke arah memperkasakan pembangunan awal kanak-
kanak.

TS4.2 Mengarusperdanakan Pendidikan Teknikal dan Latihan
Vokasional

73. Di negara maju, pendidikan teknikal dan latihan vokasional
menjadi antara pilihan utama pelajar kerana ianya menyediakan prospek
kerjaya yang baik. Sebaliknya di negara kita, ianya dilihat sebagai
pilihan terakhir kerana persepsi prospek kerjaya yang terhad. Andaian
negatif ini harus disangkal. Pendidikan teknikal dan latihan
vokasional sebenarnya menyediakan landasan alternatif yang baik bagi
para pelajar merealisasikan potensi mereka. Seramai 100,000 lepasan
SPM atau 22 peratus memasuki pasaran pekerjaan setiap tahun tanpa
latihan kemahiran. Bagi membolehkan mereka mendapat pendidikan
teknikal dan latihan vokasional, kemudahan pendidikan teknikal dan
latihan vokasional akan dipertingkatkan. Dalam hal ini, Jabatan
Pembangunan Kemahiran akan dijadikan agensi tunggal dalam pembangunan
dan pengesahan kualiti kurikulum pendidikan teknikal dan latihan
vokasional. Sijil Kemahiran Malaysia pula akan dijadikan persijilan
kebangsaan yang diiktiraf bagi kemasukan dalam perkhidmatan awam dan
institusi pengajian tinggi. Saya percaya bahawa ini akan meningkatkan
keyakinan dan mendorong lebih ramai lepasan sekolah melanjutkan
pengajian dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional.

74. Kini, hanya 23 peratus sahaja daripada tenaga kerja kita
merupakan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peratusan ini jauh lebih
rendah berbanding dengan negara-negara maju yang lain. Kita perlu
meningkatkan komposisi pekerja berkemahiran tinggi kepada sekurang-
kurangnya 37 peratus menjelang tahun 2015 untuk menjadi sebuah negara
maju. Bagi menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam melatih
pekerja berkemahiran tinggi, Kerajaan akan mengambil langkah berikut:
o Pertama: memperluas liputan geran sepadan Tabung
Pembangunan Sumber Manusia serta Perbadanan Perusahaan Kecil dan
Sederhana untuk membantu majikan industri kecil juga sederhana melatih
pekerja mereka;
o Kedua: menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman
kepada pekerja bagi mengikuti latihan untuk peningkatan kelayakan.
Sejumlah 500 juta ringgit akan disediakan di bawah Perbadanan Tabung
Pembangunan Kemahiran dan dianggar memberi manfaat kepada sekurang-
kurangnya 38,000 pekerja;
o Ketiga: menubuhkan tabung untuk pembiayaan bersama, iaitu
Kerajaan dan majikan sama-sama membiayai pekerja melanjutkan pengajian
di peringkat PhD dalam bidang yang berkaitan dengan industri di mana
pekerja itu bekerja;
o Keempat: memperluas pelaksanaan Program Sistem Latihan
Dual Nasional (SLDN) yang melibatkan kandungan latihan sebanyak 70
peratus secara hands on di tempat kerja dan 30 peratus latihan teori
di institusi latihan. Pada masa ini, SLDN disediakan kepada pekerja
dan lepasan Sijil Pelajaran Malaysia sahaja. Melangkah ke hadapan,
program ini akan juga merangkumi pelajar yang tidak menamatkan 11
tahun persekolahan;
o Kelima: mempergiat pelaksanaan pengiktirafan pencapaian
terdahulu atau Recognition of Prior Learning, iaitu menganugerahkan
Sijil Kemahiran Malaysia kepada 60,000 pekerja setahun dengan
mengiktiraf pengetahuan, pengalaman dan kemahiran pekerja yang
diperoleh di tempat kerja; dan
o Keenam: Menggalakkan sektor swasta dalam menyediakan
latihan kemahiran dan vokasional menerusi kaedah PPP.

TS4.3 Peningkatan Kompetensi Graduan

75. Untuk meningkatkan kompetensi graduan, employability atau
boleh upaya diambil kerja graduan akan dijadikan satu daripada KPI
universiti. Penyediaan peruntukan kewangan kepada universiti akan
bergantung kepada sejauh mana universiti mencapai KPI yang ditetapkan.
Di samping itu, Kerajaan akan memberi autonomi kepada universiti
secara berperingkat bagi mengukuhkan peranan dan prestasi
universiti.

76. Kualiti staf akademik akan dipertingkatkan dengan menambah
peratusan staf akademik berkelulusan PhD, iaitu 75 peratus bagi
Universiti Penyelidikan atau Research University, dan 60 peratus bagi
universiti awam lain. Bagi mencapai sasaran ini, pelaksanaan program
MyBrain15, iaitu program pembiayaan pengajian di peringkat ijazah
kedoktoran dengan matlamat meningkatkan jumlah pemegang PhD kepada
18,000 pada tahun 2015, akan dipergiatkan. Di samping itu, pakej
penggajian akan dikaji semula untuk menarik minat pensyarah asing dan
staf akademik yang telah bersara.

77. IPT memainkan peranan utama dalam menggerakkan aktiviti
penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan (R&D&C) di negara ini.
Ahli akademik dalam pelbagai bidang kepakaran merupakan peneraju
kepada penerokaan idea, konsep atau teori baru yang menjadi tunjang
kepada penemuan baru, perkembangan ilmu dan ciptaan yang canggih lagi
terkini. Terdapat hubungan yang signifikan di antara pertumbuhan
ekonomi dan kegiatan R&D pengajian tinggi. Justeru, bagi menggalakkan
kegiatan R&D, Kerajaan telah mengiktiraf UM, UKM, UPM dan USM sebagai
universiti penyelidikan. Bagi melonjakkan lagi R&D dalam tempoh
Rancangan ini terutamanya dalam bidang teknologi dengan sukacitanya
saya ingin mengumumkan secara rasmi bahawa sebuah lagi IPTA sudah
diiktiraf sebagai universiti penyelidikan. Universiti tersebut ialah
Universiti Teknologi Malaysia (UTM).

TS4.4 Meningkat Kecekapan Pasaran Tenaga Kerja

78. Kecekapan pasaran buruh negara perlu dipertingkatkan.
Sehubungan dengan ini, undang-undang perburuhan yang berkaitan akan
dikaji semula bagi memastikan keseimbangan antara kelenturan pasaran
buruh dan jaminan pekerjaan.

79. Pada masa ini, negara mempunyai seramai lebih kurang 1.9
juta pekerja asing. Memang tidak dinafikan, kita masih memerlukan
mereka, khususnya dalam pekerjaan yang tidak diminati oleh pekerja
tempatan. Walau bagaimanapun, kebergantungan secara terusan terhadap
pekerja asing tidak mahir akan menghalang hasrat kita untuk beralih
kepada aktiviti ekonomi bernilai tambah tinggi. Oleh itu, dasar
penggajian pekerja asing akan diperkemas dengan memperkenal kadar levi
berbeza mengikut nisbah pekerja asing kepada jumlah pekerja dalam
syarikat, dan berbeza mengikut tahap kemahiran pekerja asing. Kadar
yang lebih tinggi akan dikenakan bagi pekerja kurang mahir. Kadar
tersebut akan ditingkatkan setiap tahun.

80. Dalam konteks ini juga, untuk menarik lebih ramai tenaga
kerja mahir ke negara ini, Kerajaan akan menubuhkan Talent Corporation
yang akan mengenal pasti kekurangan kemahiran di sektor-sektor utama,
serta menarik dan mengekal modal insan berkemahiran yang diperlukan.
Dalam kita berhadapan dengan masalah kekurangan tenaga kerja
berkemahiran tinggi, terdapat lebih 700,000 rakyat Malaysia yang
berkemahiran masih berkerja di luar negara. Oleh itu, Talent
Corporation juga akan meneraju inisiatif menarik rakyat Malaysia yang
berkemahiran tinggi untuk menyumbang kepada keperluan tenaga kerja
mahir negara.

81. Untuk ini, Talent Corporation akan menyediakan Rangka
Tindakan Modal Insan Berkemahiran yang bersepadu dengan kerjasama
sektor awam dan swasta. Di samping itu, Talent Corporation akan
menjadi pusat sehenti bagi memudahkan urusan dengan agensi-agensi
kerajaan yang berkaitan, termasuk urusan imigresen bagi kemasukan
tenaga kerja mahir ke Malaysia.

82. Bagi menggembleng potensi intelektual dan kepakaran yang
sedia ada di IPTA, kerajaan telah pun menubuhkan Majlis Profesor
Negara yang telah saya lancarkan baru-baru ini. Kepakaran seramai
lebih 1,400 Profesor di IPTA seluruh negara akan dapat dimanfaatkan
melalui prakarsa ini. Salah satu lagi agenda nasional bagi
merealisasikan matlamat Malaysia sebagai sebuah negara maju yang
berpendapatan tinggi ialah penghasilan modal insan yang berkualiti.
Untuk itu, kita mahukan institusi pengajian tinggi awam mempunyai
murabbi yakni tenaga pengajar dan penyelidik yang terbaik dan
bermotivasi.

83. Kerana itulah, kerajaan telah mengumumkan skim perkhidmatan
yang lebih baik untuk Profesor di IPTA dan pensyarah Institut
Perguruan. Di bawah penambahbaikan skim ini, satu kategori baru iaitu
Profesor Kanan telah diwujudkan dengan diletakkan di bawah tangga gaji
Gred Turus. Pelantikan ke peringkat ini hanya akan dihadkan mengikut
kelayakan dan keupayaan individu terbabit, tanpa ada sekatan angka
siling tertentu. Tidak cukup dengan itu, kerajaan juga telah membuat
keputusan untuk memperkasa gelaran Profesor Di Raja yang sedia ada
dengan pakej "remuneration" yang lebih setimpal dengan wibawa pemegang
gelaran ini. Memandangkan jumlah Profesor Di Raja hari ini telah pun
dihadkan mengikut peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti
1971,
kerajaan tidak bercadang untuk menambah kepada jumlah yang sedia
diperuntukkan bagi setiap Institusi Pengajian Tinggi Awam.

Tuan Yang Di-Pertua,

Teras Strategik Kelima : Mewujudkan persekitaran kondusif ke
arah mempertingkatkan kualiti hidup

84. Pertumbuhan ekonomi negara yang kukuh dan mapan tiada
maknanya jika kualiti hidup segenap lapisan masyarakat tidak turut
meningkat. Oleh itu, selaras dengan konsep keadilan sosial yang
diterapkan di dalam Rancangan ini, Kerajaan akan memastikan agar
kemakmuran ekonomi negara diagihkan sebaiknya, supaya kualiti hidup
rakyat dapat dipertingkatkan.

TS5.1 Memastikan kualiti hidup yang tinggi di kawasan bandar

85. Medan persaingan ekonomi kini tidak terhenti hanya di
peringkat negara tetapi antara bandar. Aktiviti ekonomi dengan
sendirinya akan tertumpu di bandar dan kepadatan firma serta modal
insan berpengetahuan mendorong produktiviti serta inovasi. Dengan itu,
bandar merupakan pilihan pertama dalam perjuangan mencapai pendapatan
tinggi. Cabaran yang dihadapi ialah untuk menyediakan kualiti hidup
bandar untuk memastikan bahawa faedah kepadatan tidak terjejas
berikutan peningkatan jenayah, pencemaran dan kesesakan, atau crime,
grime and time. Hakikatnya, trend urbanisasi i Malaysia semakin
meningkat. Pada masa ini, 67 peratus daripada penduduk tinggal di
kawasan bandar. Berdasarkan kepadatan tersebut, Kerajaan akan berusaha
memastikan bahawa kawasan
bandar selesa didiami dengan liputan kemudahan asas yang
mencukupi. Dalam hal ini, Pelan Fizikal Negara Ke-2, yang akan
dimuktamadkan pada tahun ini, mempunyai perancangan strategik dan
terurus, agar dapat mewujudkan kawasan bandar mampat dan efisien.

86. Selain itu, Kerajaan ingin menyediakan suasana kehidupan
yang menarik dan nyaman bagi warga bandar menjalankan pelbagai
aktiviti seperti riadah dan rekreasi. Pewujudan kawasan lapang atau
hijau akan ditingkatkan. Antara contoh inisiatif yang akan
dilaksanakan termasuk merubah kawasan Taman Tasek Perdana, Kuala
Lumpur kepada sebuah Taman Botanik dan juga pewujudan Pusat
Pelancongan Malaysia Truly Asia di Kuala Lumpur. Selain itu, kawasan
pinggiran sungai atau waterfront akan diindahkan sebagai kawasan
rekreasi sepertimana yang telah dilaksanakan di Sungai Melaka.

TS5.2 Meningkatkan liputan kemudahan asas di kawasan luar
bandar

87. Fokus juga akan diberikan kepada usaha meningkatkan liputan
kemudahan asas seperti jalan, bekalan elektrik dan air, serta jaringan
komunikasi kepada kawasan luar bandar. Kerajaan mensasarkan pembinaan
sepanjang 6,300 kilometer jalan berturap di Semenanjung Malaysia,
2,500 kilometer di Sabah dan 2,800 kilometer di Sarawak yang akan
memberi faedah kepada 3.3 juta penduduk. Liputan bekalan air luar
bandar yang lebih berkualiti dan berterusan dengan sasaran liputan
sebanyak 99 peratus di Semenanjung Malaysia, 98 peratus di Sabah dan
95 peratus di Sarawak juga sedang diusahakan. Ini melibatkan
penyambungan bekalan air kepada sebanyak 117,000 rumah di Semenanjung
Malaysia, 112,700 di Sabah dan 87,400 di Sarawak.

88. Kemudahan elektrik di kawasan luar bandar akan diperluaskan
untuk meliputi penyambungan bekalannya ke 6,000 buah rumah di
Semenanjung Malaysia, 59,000 di Sabah dan 76,000 di Sarawak. Selain
daripada infrastruktur dan utiliti asas, Kerajaan juga akan
menyediakan kemudahan ameniti sosial serta kemudahan teknologi
maklumat dan komunikasi (ICT) kepada masyarakat luar bandar.

TS5.3 Meningkatkan kecekapan pengangkutan awam

89. Kerajaan sedang memberi keutamaan kepada usaha
penambahbaikan sistem pengangkutan awam dalam negara. Dalam hal ini,
Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) telah ditubuhkan sebagai
agensi tunggal yang bertanggungjawab bagi merancang, mengawal selia
dan menguatkuasa sistem serta operasi pengangkutan awam darat. SPAD
bertanggungjawab untuk menyediakan pengangkutan awam yang selamat,
anjal dan dengan tambang yang berpatutan untuk menggalakkan lebih
ramai rakyat menggunakan pengangkutan awam.

90. Selaras dengan pendekatan utama yang diberi kepada NKEA
"Greater Kuala Lumpur", Kerajaan akan memperkemas lagi juraian dan
rangkaian perhubungan awam di Kuala Lumpur dengan pelaksanaan projek
mega Mass Rapid Transit berkapasiti tinggi. Saya percaya projek ini
merupakan satu lagi ikon kepada ibu negara kita dan akan memberi impak
yang meluas dan "spillover" kepada rangkaian perniagaan berkaitan.
Apabila siap kelak, sistem yang bersepadu ini dijangka meliputi
kawasan dalam lingkungan 20 km dari pusat bandar dan melibatkan
pembinaan landasan sepanjang lebih kurang 150 km yang membolehkan dua
juta perjalanan sehari berbanding dengan 480,000 perjalanan bagi
sistem pengangkutan bandar masa kini.

91. Pembinaan terminal bas dan rel seperti Terminal Pengangkutan
Bersepadu Gombak juga akan dilaksanakan bagi memastikan kelancaran
perjalanan pengangkutan awam. Langkah-langkah ini dijangka akan
meningkatkan peratus penggunaan pengangkutan awam dengan ketara di
Greater Kuala Lumpur, iaitu daripada 12 peratus pada tahun 2009 kepada
30 peratus pada tahun 2015. Selain
itu, usaha mempertingkatkan sistem pengangkutan awam darat akan
diperluaskan kepada bandaraya lain. Untuk tujuan ini, sistem Bas Rapid
Transit akan diperkenalkan di Wilayah Iskandar, Johor manakala
bilangan bas awam akan ditambah sebanyak 200 buah di Pulau Pinang,
untuk menampung 26 laluan dengan penambahan kapasiti sebanyak 75,000
penumpang sehari.

TS5.4 Rakyat sihat, Masyarakat produktif

92. Masyarakat yang sihat merupakan aset dan penyumbang kepada
pembangunan negara dinamik lagi produktif. Justeru, aspek
penambahbaikan tahap kesihatan rakyat akan diberi tumpuan khusus.
Akses, liputan serta kualiti penjagaan kesihatan akan terus
dipertingkatkan. Antara inisiatif utama Kerajaan dalam hal ini adalah
pembinaan 8 hospital, termasuk hospital-hospital pakar, 197 buah
klinik dan juga tambahan 50 klinik 1Malaysia yang akan disiapkan
dalam tempoh separuh pertama Rancangan ini.

93. Pujangga menyebut bahawa akal yang sihat datangnya dari
badan yang cergas. Masyarakat yang aktif bersukan akan menjadi
masyarakat yang sihat dan produktif. Tambahan lagi, sukan bukan sahaja
dapat menjulang dan mengharumkan nama negara tetapi juga menjadi wadah
kepada perpaduan dan integrasi nasional. Sehubungan itu, Kerajaan,
dengan kerjasama sektor swasta, akan memberi penekanan supaya aktiviti
sukan dan rekreasi dijadikan aktiviti keluarga serta dibudayakan dalam
kehidupan harian masyarakat. Justeru, kemudahan sukan dan rekreasi
akan dibina serta dinaiktaraf di kawasan strategik dan mudah diakses
oleh orang ramai.

TS5.5 Perumahan asas kepada kesejahteraan hidup rakyat

94. Hasrat utama Kerajaan adalah untuk menyediakan perumahan
mampu milik mencukupi bagi setiap segmen masyarakat, terutamanya yang
berpendapatan rendah. Kerana itu, 78,000 buah rumah mampu milik akan
dibina di bawah Rancangan ini. Undang-undang berkaitan akan diketatkan
dan penguatkuasaan ditingkatkan ke arah memastikan rumah mampu milik
dibina dengan kualiti yang sewajarnya.

95. Satu dana berjumlah 500 juta ringgit akan diperuntukkan bagi
tujuan membiayai kerja-kerja baikpulih dan penyelenggaraan rumah mampu
milik awam mahupun swasta. Dana ini didasarkan kepada kaedah geran
sepadan, di mana separuh daripada kos akan disumbang oleh Kerajaan,
manakala separuh lagi oleh pihak pengurusan atau persatuan penduduk
rumah berkenaan.

TS5.6 Mempertingkatkan Keyakinan Rakyat Terhadap Keselamatan
Awam

96. Keselamatan dan ketenteraman awam akan dipertingkatkan
kerana hasilnya memberi manfaat yang begitu berharga kepada rakyat.
Usaha dan strategi Kerajaan dalam menjamin keselamatan awam telah
menampakkan hasilnya berdasarkan pengurangan indeks keseluruhan
jenayah bagi suku pertama tahun ini. Rondaan polis akan
dipertingkatkan, terutamanya di lima puluh hot spots yang telah
dikenalpasti untuk membendung aktiviti jenayah. Usaha ini dibantu oleh
pihak RELA, Jabatan Pertahanan Awam dan sukarelawan awam yang lain.
Tambahan lagi, sebanyak 496 CCTV sedang dipasang di seluruh negara
bagi meningkatkan keupayaan pemantauan. Program Safe Cities juga terus
dilaksanakan dengan menggembeleng tenaga pelbagai agensi Kerajaan
seperti Polis DiRaja Malaysia, Pihak Berkuasa Tempatan, Agensi Anti
Dadah Kebangsaan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat.

TS5.7 Pembangunan Masyarakat yang Progresif

97. Kata orang, tangan yang menghayun buai itu mampu saja
menggegar dunia. Status wanita di dalam sesebuah masyarakat itu
merupakan ukuran penting sama ada negara itu dinamik serta progresif.
Wanita adalah batu asas keluarga yang sejahtera dan tunjang kepada
negara yang berjaya. Langkah akan diambil untuk meningkatkan
penyertaan wanita di pelbagai peringkat dalam sektor awam dan swasta,
termasuk bidang keusahawanan. Undang-undang dan peraturan berkaitan
sedia ada akan disesuaikan bagi mendorong penyertaan lebih besar
daripada wanita. Jadinya, saya menyeru agar sektor swasta meningkatkan
penyertaan wanita, terutamanya dalam jawatan peringkat tertinggi
seperti Ketua Pegawai Eksekutif dan Ahli-ahli Lembaga Pengarah.

98. Di sudut lain, generasi muda adalah generasi yang penting
kerana merekalah yang akan mencorakkan masa depan negara. Kerajaan
akan bersifat akomodatif terhadap aspirasi mereka sebagai segmen
terbesar warganegara. Kita akan menjadi pendengar dan rakan kongsi
yang lebih baik serta konstruktif. Idealisma, idea dan tenaga mereka
amat diperlukan negara untuk merealisasikan masa depan yang lebih
baik. Oleh itu, Kerajaan akan memperkemas sistem penyampaian program
pembangunan belia sedia ada bagi memastikan generasi muda lebih
produktif
dalam pembangunan sosio-ekonomi negara, terutamanya melalui
aktiviti persatuan dan sukarelawan. Berikutan kejayaan sambutan Hari
Belia yang diadakan baru baru ini di Putrajaya, saya juga ingin
mengumumkan bahawa bandar Putrajaya akan dijadikan lokasi tumpuan
belia yang menyediakan ruang dan peluang bagi belia menjalankan
aktiviti dan program yang bermanfaat dan bersesuaian.
Lebih penting lagi, program ini telah berjaya menjadi landasan
untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan belia di samping membuka
ruang dan peluang keusahawanan dan inovasi kepada mereka.

99. Tidak dilupakan juga adalah golongan warga emas. Pada tahun
2020 dianggarkan akan terdapat 3.4 juta orang warga emas di negara
ini. Kerajaan menyedari bahawa memanfaatkan golongan warga emas
merupakan satu usaha yang bernilai. Golongan ini seharusnya diberi
peluang untuk meghadapi penuaan yang aktif dan produktif. Selain itu,
tumpuan akan diberikan kepada usaha
meningkatkan infrastruktur yang lebih mesra warga emas,
meningkatkan akses kepada kemudahan kesihatan yang mampu dibiayai,
menyedia rumah perlindungan yang mencukupi dan mengukuhkan kewangan
serta peluang pekerjaan. Oleh itu kerjasama antara Kerajaan, badan
bukan kerajaan dan pihak swasta perlu dipertingkatkan untuk membawa
penglibatan aktif warga emas dalam aktiviti sosial dan ekonomi
negara.

100. Kerajaan komited untuk meningkatkan kesejahteraan orang
kurang upaya. Langkah akan terus diambil untuk menyediakan pelbagai
peluang termasuk latihan kemahiran, pekerjaan serta keusahawanan.
Lebih banyak kemudahan mesra orang kurang upaya juga akan disediakan,
terutamanya dari segi pengangkutan awam serta kemudahan di premis dan
bangunan. Tumpuan juga akan diberi kepada usaha untuk mengarusperdana
OKU ke dalam masyarakat supaya mereka boleh berdikari, produktif dan
menjadi penyumbang yang dihargai dalam pembangunan.

TS5.8 Kemapanan alam sekitar tanggungjawab kita

101. Dalam tempoh Rancangan ini lagi, pelbagai langkah akan
dilaksanakan untuk memastikan kemapanan alam sekitar. Penekanan akan
diberi kepada penggunaan tenaga boleh diperbaharu dan peningkatan
kecekapan tenaga. Antara lain, Kerajaan akan memperkenalkan Feed in
Tariff dan Dana Tenaga Boleh Diperbaharu bagi menggalakkan
perkembangan aplikasi tenaga boleh diperbaharu. Garispanduan, piawaian
dan undang-undang berkaitan akan diperkenal bagi memastikan kecekapan
penggunaan tenaga, termasuk penurunan tahap pelepasan gas rumah
hijau.

102. Pendekatan Kerajaan ini bukan dibuat atas dasar
tanggungjawab beretika sahaja. Kerajaan akan menggalakkan pewujudan
peluang ekonomi daripada usaha pemuliharaan alam sekitar. Sebagai
contoh, eko-pelancongan menyediakan pelbagai peluang menjana
pendapatan bagi masyarakat setempat untuk menggalakkan pemuliharaan
flora dan fauna negara. Kita juga harus merebut peluang daripada arus
perdana global, di mana permintaan bagi produk, perkhidmatan dan
teknologi hijau semakin meningkat. Dalam hal ini, saya menyeru pihak
industri mengambil peluang dan menggunakan insentif yang telah
disediakan oleh Kerajaan melalui Skim Pembiayaan Teknologi Hijau
sebanyak RM1.5 bilion bagi mempertingkatkan aplikasi teknologi hijau
dalam pengeluaran produk dan penyediaan perkhidmatan.

103. Kerajaan akan menggalakkan pewujudan perumahan mesra alam
dengan memperkenalkan Garispanduan serta sistem penarafan hijau.
Putrajaya dan Cyberjaya akan dijadikan model perintis bagi bandar
hijau contoh. Kerajaan juga akan menerajui usaha melaksanakan piawaian
bangunan hijau. Bangunan baru Kerajaan akan direkabina untuk mematuhi
piawaian bangunan hijau. Kecekapan tenaga bangunan sedia ada Kerajaan
juga akan ditambahbaik, dan sebagai contoh suri tauladan, bangunan
Pejabat Perdana Menteri akan dinaiktaraf untuk mematuhi penarafan
hijau Gold Standard.

PERUNTUKAN PEMBANGUNAN

Tuan Yang Di-Pertua,

104. Mulai RMKe-10, pelaksanaan program dan projek secara
rolling plan akan diperkenalkan. Melalui pendekatan ini, peruntukan
program dan projek pembangunan akan dibuat untuk setiap dua tahun
bermula dengan 2011-2012. Pendekatan ini membolehkan komitmen dibuat
berdasarkan keupayaan kewangan semasa Kerajaan dan memberi
fleksibiliti kepada Kerajaan untuk mengambil kira keutamaan baru
sesuai dengan perubahan persekitaran ekonomi domestik atau global.
Senarai terperinci program dan projek bagi rolling plan pertama akan
dikeluarkan pada akhir bulan Ogos 2010. Bagi melaksanakan program
pembangunan RMKe-10, Kerajaan akan menyediakan siling peruntukan
sebanyak 230 bilion ringgit bagi perbelanjaan pembangunan. Untuk
tujuan ini, sebanyak 55 peratus akan diagihkan kepada sektor ekonomi,
30 peratus kepada sektor sosial, 10 peratus kepada sektor keselamatan
dan 5 peratus kepada sektor pentadbiran am.

KESIMPULAN

Tuan Yang Di-Pertua,

105. Merujuk semangat Piala Dunia yang akan bermula esok, kita
bolehlah mengiaskan kejayaan untuk merealisasikan sebuah negara
Malaysia yang maju dengan rakyat berpendapatan tinggi kepada analogi
sebuah pasukan bola yang berjaya.

106. Bagi sebuah pasukan bola, untuk berjaya, kesemua pemain
daripada pasukan tersebut tanpa mengira posisi, perlu bekerjasama
serta bermain sebagai satu pasukan. Jika tidak, mereka bukan sahaja
tidak mungkin menang malahan boleh kalah teruk. Setiap pemain bermula
daripada penjaga gol, pemain pertahanan, pemain tengah dan penyerang
adalah sama pentingnya. Walau bagaimana hebat pun pemain secara
individu namun mereka hanya akan menggondol kemenangan sebenar secara
berpasukan. Oleh itu, setiap aset pasukan adalah berharga dan perlu
dioptimumkan potensinya bagi mencapai kejayaan.

107. Jika sekalipun setiap pemain adalah sebaik Rooney, Messi
atau Ronaldo yang umum mengetahui sebagai antara penyerang terulung
dunia, akan tetapi jika pemain pertahanan dan penjaga golnya lemah
maka pasukan tersebut berkemungkinan kalah kerana jumlah gol yang
dijaringkan mungkin tidak akan dapat mengatasi jumlah gol yang dibolos
lawan. Maka yang demikian, untuk berjaya, kita perlu bekerja sebagai
pasukan 1Malaysia yang seia, sekata, sebaris, sederap dengan satu
wawasan, satu matlamat dan satu citra, mempersembahkan yang terbaik
kepada Malaysia dengan segala kudrat yang termampu.

108. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang
Kadazan Dusun, orang Melanau, orang Murut, orang Sikh, orang Asli,
orang Serani, orang Siam, pendek katanya setiap etnik di bumi tercinta
ini telah menyumbang kepada terbangunnya sebuah negara bangsa Malaysia
yang aman dan makmur seperti mana hari ini. Namun harus barang
diingat, ia tidak dapat menandingi potensi
sumbangan yang mampu dihasilkan oleh mereka seandai dan
sekiranya dilakukan secara kolektif.

109. Lantaran itulah, saya ingin mengajak semua rakyat Malaysia
tanpa mengira kaum, anutan agama dan fahaman politik supaya bersama-
sama dengan kerajaan untuk mencipta sebuah Malaysia yang lebih baik,
Malaysia di mana semua mempunyai rasa kepunyaan, Malaysia di mana
semua bakat dihargai dan digunakan sebaik-baiknya, Malaysia di mana
yang menghadkan adalah hanya, sejauh mana kesanggupan individu untuk
bekerja keras bagi mencapai cita-cita.

110. Suka tidak suka negara hari ini berada di persimpangan
antara masa depan yang gemilang atau masa depan yang suram. Pilihan
kini terletak di tangan setiap rakyat Malaysia. Hari ini ibarat kita
berada pada pusingan akhir lumba larian berganti-ganti dengan baton
sudah berada di tangan hanya menanti tekad untuk menggapai
kejuaraan.

111. Bermula detik ini bersamalah kita memulakan perjalanan,
perjalanan yang bukan mengambil masa sehari, seminggu, sebulan mahupun
setahun tetapi perjalanan yang bertali arus, sambung menyambung
diwarisi pula dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Berusaha
dan Bertawakallah mudah-mudahan kita bertemu jaya, Insyaallah.

Tuan Yang Di-Pertua,
Saya mohon mencadangkan.

No comments: